Zapraszamy studnetów na cykl spotkań z ekspertami dot. szeroko rozumianego rynku pracy. Dyżury ekspertów będą odbywały się cyklicznie, w formie bezpośredniej rozmowy w biurze ABK US przy ul. Cukrowej 12/pok. 235SIL.  

Jest to dobra inicjatywa dla osób, które: 

 • chcą założyć własną firmę i przygotować biznesplan, 
 • szukają pieniędzy na założenie lub rozwój firmy, 
 • mają wątpliwości związane z prawem pracy np. chcą skonsultować swoją umowę z pracodawcą, 
 • szukają swojej drogi zawodowej, 
 • myślą o zmianie/wyborze kierunku studiów, 
 • chcą skonsultować CV. 

Pierwszy „Ekspercki czwartek” zaplanowano już 9 marca 2023 r. w godz. 10:00 – 14:00.  

Na kolejne zapraszamy: 

 • 13 kwietnia 2023 r. 
 • 11 maja 2023 r. 
 • 15 czerwca 2023 r. 

Z porady jakiego eksperta można skorzystać? 

 • Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, 
 • Głównego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, 
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Szczecinie, 
 • Technoparku Pomerania, 
 • Uniwersytetu Szczecińskiego (doradca edukacyjny), 
 • Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (doradca zawodowy).