Informujemy, że na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, w piątek 19 maja 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 na Wydziale Humanistycznym US ogłoszone zostały godziny dziekańskie.

Prowadzący zajęcia zaplanowane w tym czasie podejmują decyzję, czy zajęcia należy odrobić. Obowiązek odrobienia zajęć istnieje w przypadku wystąpienia ryzyka niezrealizowania efektów uczenia się zdefiniowanych w sylabusie przedmiotu. Termin odrabiania zajęć powinien być uzgodniony ze studentami.