17.11.2022 o godzinie 18:00 odbył się II Wieczór Kultury Celtyckiej organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Celtologii. W wydarzeniu wzięli udział studenci Wydziału Humanistycznego US oraz przedstawiciele Władz Dziekańskich – Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US oraz Prodziekan Wydziału Humanistycznego ds. Studenckich dr Aleksandra Kamińska. Na początku spotkania, Przewodniczący Koła Celtologii Pan Filip Michalski, oraz Wiceprzewodnicząca Pani Aleksandra Hancewicz, opowiedzieli uczestnikom o tym czym zajmuje się Koło. Następnie, Pani Aleksandra Hancewicz przedstawiła swoje wrażenia z wyjazdu na Międzynarodową Konferencję Naukową Celto-Slavica X organizowaną przez Uniwersytet w Lipsku. Kolejnym punktem programu była wideokonferencja z Przewodniczącą Eriu Leipzig (organizacji studenckiej zajmującej się badaniami celtologicznymi działającej w Lipsku) Emmą Power, podczas której uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się czym zajmuje się Eriu Leipzig oraz jakie są możliwości współpracy między tą organizacją a Kołem Celtologii. Po zakończonej wideokonferencji, Pani Monika Plucińska przedstawiła referat pod tytułem „Celtic Origins of Halloween”. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty tańca irlandzkiego prowadzone przez Sedinum Celticum.

Spotkanie nie byłoby możliwe bez zaangażowania studentów zrzeszonych w Kole Celtologii, Władz Dziekańskich Wydziału Humanistycznego US oraz Uczelnianego Centrum Informatycznego.

 

Opis zdjęć:

1 Filip Michalski i Aleksandra Hancewicz podczas prezentacji Koła Celtologii (zdjęcie ponad tekstem)

 

2 Wideokonferencja z Emmą Power (Eriu Leipzig)

 

 

3 Warsztaty tańca irlandzkiego z Sedinum Celticum

 

 

4 Monika Plucińska podczas prezentacji „Celtic Origins of Halloween”