Rektor i Senat Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają na inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się w czwartek, 3 października, o godzinie 10:00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79.

Inaugurację rozpocznie przemówienie Rektora US, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka. W programie uroczystości wśród stałych punktów, jak immatrykulacja i wręczenie listów gratulacyjnych oraz odznaczeń i medali, znajduje się również wykład inauguracyjny pt. „Tatuaż,tęcza i rozpad świata”, który wygłosi ks. prof. Andrzej Draguła.

Więcej informacji