Kandydaci na studia w naborze dodatkowym powinni zarejestrować się w systemie ERK, wybrać kierunek, uiścić opłatę oraz uzupełnić wyniki.

Następnie kandydat zgłasza się do komisji rekrutacyjnej z kompletem dokumentów (oryginały + kserokopie), potwierdzeniem uiszczenia opłaty i 1 zdjęciem (wymagane jest zdjęcie jak do dowodu osobistego).

Miejsce przyjmowania dokumentów: al. Piastów 40b, bud. 6, pok. 22

Termin: wtorek-piątek, godz. 10.00-13.00