1. Studenci przyjęci w III naborze zobowiązani są złożyć komplet dokumentów –  we właściwym dla danego kierunku Dziale Obsługi Studenta. Przed wizytą w DOSie należy mailowo lub telefonicznie ustalić jej termin.

       Wykaz wymaganych dokumentów – w oryginale:

  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt. podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • dowód opłaty rekrutacyjnej
  • dowód opłaty za legitymację studencką
  • oryginały innych dokumentów, jeżeli takie były zaczytywane podczas rekrutacji do systemu ERK (np. dyplom ukończenia studiów I-go stopnia i suplement).

 Wykaz kierunków oraz właściwych do ich obsługi DOS-ów znajduje się w załączonym poniżej dokumencie:

Kierunki studiów prowadzonych na WH

Więcej szczegółów w zakładce Studenci: https://hum.usz.edu.pl/studenci/sekcja-ds-studenckich

 

2. Szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w auli Rescue Lab ul. Mickiewicza 16a według następującego harmonogramu:

     29 października (czwartek) – godz. 14.00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

filologia romańska

filologia rosyjska 

historia 

italianistyka 

stosunki międzynarodowe 

studia pisarskie 

 

     30 października (piątek) – godz. 14.00

filozofia 

filologia germańska 

kognitywistyka komunikacji 

lingwistyka dla biznesu 

media i cywilizacja