16 czerwca odbędzie się wykład otwarty, który wygłosi dr Joanna Studzińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na organizowany przez Koło Młodych Tłumaczy Instytutu Językoznawstwa US wykład  „Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej” dr Joanny Studzińskiej  – wszystkich zainteresowanych zapraszamy  16 czerwca, o godz. 17.00 na platformę MS Teams: https://tiny.pl/r3r6j

Joanna Studzińska – hispanistka, europeistka, doktor w zakresie literaturoznawstwa. Wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniem przekładu, zwłaszcza przekładu poezji, w świetle poetyki kognitywnej. Autorka książki „Reszki orła-Hektora”. Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej (2019). Tłumaczka z angielskiego i hiszpańskiego.