10 września 2021 r. odbyła się konferencja pt. „Najstarsze dziedzictwo kulturowego Morynia”, zorganizowana przez Burmistrza Morynia oraz Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński. Z obu uczelniami związani są badacze, którzy dokonali spektakularnych odkryć w Nowym Objezierzu – odnaleźli pozostałości po monumentalnym neolitycznym centrum ceremonialnym (tzw. rondelu) sprzed 7000 lat. W badaniach tych uczestniczyli studenci, absolwenci i pracownicy naszej Katedry Archeologii na czele z dr Agnieszką Matuszewską. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele: uczelni, samorządów, Nadleśnictwa Mieszkowice, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,  Zespołu Szkół w Moryniu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, a także studenci.