8 kwietnia br. wystartował Kurs języka polskiego dla doktorantów podejmujących kształcenie w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Bierze w nim udział kilkunastu uczestników m.in. z Rwandy, Pakistanu, Indonezji, Kolumbii, Sri Lanki, Chin, Indii i Wietnamu.

Zajęcia prowadzi mgr Dorota Nawrocka-Jurek.

Kurs jest organizowany przez Wydział Humanistyczny US.