Wydział Humanistyczny US zaprasza na kurs dokształcający – kurs języka ukraińskiego. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym:

  • A1 – w przypadku osób rozpoczynających naukę języka ukraińskiego od podstaw,
  • A2 – w przypadku osób ze znajomością podstaw języka ukraińskiego.

Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach:

  • środy, godz. 17.00 – 18.30: grupa podstawowa – A1,
  • piątki, godz. 17.00 – 18.30: grupa podstawowa – A2.

Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się odpowiedniej liczby słuchaczy.

Kurs trwa jeden semestr (15 spotkań). Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej w budynku dydaktycznym nr 4 Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b. Zajęcia poprowadzi Pani mgr Svitlana Drabant.

Kurs adresowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu).

 

Opłata

Opłata za kurs (30 godzin dydaktycznych) wynosi 500 zł . Przewiduje się możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach w wysokości 250 zł każda.

 

Zapisy

Formularz zgłoszeniowy (wzór poniżej) należy przesłać w wersji edytowalnej na adres: kursy.jezykowe@usz.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy: kurs języka ukraińskiego – formularz zgłoszeniowy

Zapisy zostały przedłużone. Na zgłoszenia czekamy do 28 października br.

 

Zajęcia

Zajęcia planowane są:

  • grupa A1  – w środy od 2 listopada br., sala nr 15
  • grupa A2 – w piątki od 4 listopada br., sala nr 15

 

Kontakt:

dr Agnieszka Szlachta – kierownik kursu: kursy.jezykowe@usz.edu.pl

mgr Renata Żuk – obsługa administracyjna kursu: renata.zuk@usz.edu.pl, tel. 91 444 23 81