Miło nam zakomunikować, że Pan mgr Michał Baran, wykładowca na kierunkach filologia angielska i Global Communication, został wybrany przez studentów Wydziału Humanistycznego Mentorem roku. Statuetkę w tej kategorii wręczono Panu Magistrowi w trakcie Gali Aktywności Studenckiej – Gryfy Samorządności, która odbyła się 29 października 2021 r. W trakcie gali doceniano osoby i instytucje wspierające studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Laureatowi serdecznie gratulujemy.