Rekrutacja w naborze dodatkowym odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy to osób już zarejestrowanych), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną (nie ma potrzeby oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej) oraz uzupełnić swoje wyniki. Kandydaci nie zaczytują skanów dokumentów na swoim koncie w ERK, ale przynoszą je na Wydział (al. Piastów 40B, bud. 4). Przynieść należy komplet wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami (w tym również potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej) oraz zdjęcie w formacie jak do dowodu osobistego (1 szt.).

Na Wydziale Humanistycznym dokumenty można składać w poniedziałki, środy i czwartki. W celu ustalenia dokładnego terminu, godziny oraz sali należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 730 865 410 lub mailowo, pisząc na adres: agnieszka.krzanowska@usz.edu.pl 

W naborze dodatkowym rekrutować się można na kierunki, na których limity miejsc nie zostały jeszcze wypełnione.  

Lista dostępnych kierunków:

Lista kierunków w dodatkowym naborze 2022 listopad AKTUALIZACJA 9.11.22