Informujemy, że można składać wnioski w ramach projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Projekt jest skierowany do studentów-sportowców będących w trakcie kariery sportowej. Ma na celu umożliwienie realizowania im równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Więcej szczegółów w załącznikach poniżej oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka

Narodowa Reprezentacja Akademicka – szczegółowe informacje

Narodowa_Reprezentacja_Akademicka – wniosek