Studia podyplomowe przygotowują lektorów języka polskiego jako obcego / drugiego / odziedziczonego pracujących z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A1-C2).

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych lektorom pracującym w krajowych i zagranicznych placówkach, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego / drugiego / odziedziczonego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych i polonijnych oraz przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych nauczycielom języka polskiego pracującym w polskich szkołach publicznych i niepublicznych z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://kandydaci.usz.edu.pl/podyplomowe/nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Studia skierowane są do posiadających kwalifikacje nauczycielskie absolwentów kierunków filologicznych (filologia polska, neofilologie) oraz innych kierunków humanistycznych. Studia odbywają się w weekendy (zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów) w formie zdalnej.

Czas trwania: 2 semestry.

Opłata za każdy semestr wynosi 2000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest poprzez system ERK:

https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php