Ponad 50 osób z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej nauczania języka polskiego jako obcego. Konferencja jest objęta patronatem honorowym JM prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Nauczanie języka polskiego jako obcego stało się jednym z istotnych wyzwań, przed którymi stanęli przedstawiciele nauki i dydaktyki. Znaczący wpływ na tę sytuację miał konflikt zbrojny w Ukrainie. Przybywający do Polski uchodźcy, posługujący się językami wschodniosłowiańskimi, rozpoczynali życie w nowym kraju od poznawania języka polskiego. Wiele aktualnych problemów dotyczy również nauczania języka polskiego i polskiej kultury poza granicami kraju. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje konieczność rozwijania naukowych podstaw nauczania cudzoziemców języka polskiego.

Chcemy jako Wydział Humanistyczny wraz ze współpracującymi z nim: Instytutem Językoznawstwa oraz Instytutem Literatury i Nowych Mediów aktywnie włączyć się w tę dyskusję – mówi dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US z Instytutu Językoznawstwa US, dziekan Wydziału Humanistycznego US. – Nauczanie języków obcych jest jednym z głównych filarów kształcenia na naszym wydziale. Zajmujemy się tą problematyką także naukowo. Cieszę się, że w obszarze tych zainteresowań pojawia się język polski jako obcy. To dobra okazja do wymiany doświadczeń, biorąc pod uwagę fakt, że od marca 2022 roku Wydział Humanistyczny zorganizował kursy języka polskiego dla blisko 1500 uchodźców z Ukrainy.

W konferencji wezmą udział 53 osoby z 22 zagranicznych i krajowych jednostek naukowych. Uczestnicy zagraniczni będą reprezentowali uczelnie z takich krajów, jak: Ukraina, Australia, Chiny, Wielka Brytania, Włochy czy Słowenia. Naukowcy z ośrodków krajowych będą przedstawicielami 13 uczelni z Warszawy, Krakowa, Lublina, Katowic, Gdańska, Łodzi, Opola, Torunia, Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego.

Uczestnicy konferencji podejmą wiele ważnych i aktualnych zagadnień dotyczących nauczania obcokrajowców języka polskiego. – mówi dr Agnieszka Szlachta z Instytutu Językoznawstwa US. – Wśród nich pojawią się m.in. tematy dotyczące materiałów dydaktycznych i nowych metod kształcenia, motywacji uczących się i trudności przez nich napotykanych. Istotnym obszarem prowadzonych rozmów będzie rozwój nowych technologii dostarczający innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Podejmiemy również tematy związane z nauczaniem kultury i realiów polskich. Uczestnicy będą dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z kształceniem obcokrajowców, również osób z doświadczeniem migracji, oraz uczeniem języka polskiego poza granicami kraju.

Gościem konferencji będzie prof. Waldemar Martyniuk, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, który omówi m.in. zmiany związane z certyfikacją znajomości języka polskiego jako obcego.

W ramach współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zostanie zorganizowana część metodyczna konferencji pt. „Dyskursy – kultury – pogranicza”. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego/drugiego a uczniowie/uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji. Spotkanie rozpocznie wykład prof. Przemysława Gębala pt. Kompetentny nauczyciel na zajęciach z języka polskiego jako drugiego z uczniami ukraińskimi. Temat dyskusji panelowej będzie dotyczył uchodźców wojennych z Ukrainy w polskiej szkole. Zaplanowano również warsztaty metodyczne dla osób pracujących z uczniami/uczennicami z Ukrainy (dotyczące miejsc trudnych w nauczaniu języka polskiego jako drugiego, wykorzystania cyfrowych narzędzi komunikacji w edukacji oraz sposobów dostosowywania treści podręczników do potrzeb uczniów obcokrajowców).

– Tematyka konferencji wpisuje się w naturalną współpracę pomiędzy Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. – mówi dr Sławomir Iwasiów z Instytutu Literatury i Nowych Mediów US, pracownik Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. – Obie instytucje realizują podobne cele w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr oświatowych. Tym razem spotykamy się po to, żeby nie tylko opracować naukowo takie problemy, jak wpływ migracji na warunki nauczania języka polskiego jako obcego czy drugiego, ale także pokazać, w jaki sposób można dzisiaj uczyć wiedzy o języku, literaturze i innych mediach, wykorzystując nowoczesne metody dydaktyczne.

Podczas konferencji odbędzie się także panel studencki. Wezmą w nim udział studenci z Polski i Ukrainy, wśród nich studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy aktywnie wspierali organizację i prowadzenie kursów języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy organizowanych przez Wydział Humanistyczny US od marca ubiegłego roku.

Strona internetowa: https://jpjo.usz.edu.pl/

Program konferencji: Nauczanie języka polskiego jako obcego – program konferencji