Informujemy, że 1 września 2020 r. nowym dziekanem Wydziału Humanistycznego US został Pan dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US z Instytutu Językoznawstwa. JM Rektor US powołał go do pełnienia tej funkcji na okres kadencji 2020-2024.