Informujemy, że pod adresem: https://ps.usz.edu.pl udostępniona została dla studentów US nowa strona o nazwie Platforma Studenta. Broszura z ogólnym informacjami na jej temat – w załączniku.

Platforma Studenta – Informacje ogólne_