Zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy o wyjątkowych studiach podyplomowych – Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego – skierowanych do nauczycieli języka polskiego na terenie Ameryki Łacińskiej. W rozmowie z panią Pauliną Zarembą  opowiadają: pani dr hab.  Adrianna Seniów, prof. US z Instytutu Językoznawstwa, kierownik ww. studiów, pani Teresa Uzarowicz – prezes Polonijnej Organizacji Nauczycieli w Argentynie oraz pani Maria Ciupalska – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Argentynie.

https://niusradio.pl/podcasty/2061-nius-radio-tv-kierunek-studiow-uniwersytetu-szczecinskiego-w-ameryce-poludniowej