Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku 2022/2023 (szkolenie w języku polskim)

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku jest obowiązkowe i składa się z dwóch części. Szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 

STUDIA STACJONARNE:

I stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

II stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

Studia jednolite magisterskie 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

II stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

Studia jednolite magisterskie 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

 

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie odbywa się na platformie MS TEAMS

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 28 września a kończy w dniu 21 października 2022.

Kody dostępów do zespołów:

BHP stacjonarne: rixtpqg

BHP niestacjonarne oraz st. stacjonarne II stopnia: pyx5jxs

 

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Szkolenie w dniach 3-21 października 2022 odbywa się w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie (sala 30 A).

Szkolenia w grupach do 38 osób.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy student powinien zgłosić się w punkcie rejestracyjnym w przedsionku budynku w celu weryfikacji na liście obecności.

 

Szkolenie BHP dla studentów w języku angielskim odbędzie się w grudniu 2022 r.

Szczegółowe informacje zostaną podane na początku grudnia 2022.

 

Zaliczenia będzie wpisywał dydaktyk prowadzący szkolenie. Na Wydziale Humanistycznym będzie to mgr Apoloniusz Kurylczyk.