Informujemy, że od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., zgodnie z Komunikatem 8/2021 Prorektora ds. Kształcenia, zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zmiana trybu prowadzenia zajęć i innych form aktywności wprowadzona została po konsultacjach z Samorządem Studenckim US i podyktowana jest obecną sytuacją pandemiczną w Polsce, a także nowymi zaleceniami rządowymi, mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.