Drodzy Studenci i Doktoranci, zachęcamy Państwa do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie online oceny nauczycieli akademickich, z którymi mieliście Państwo zajęcia i ankiecie oceny kierunku, na którym Państwo studiujecie.

Państwa całkowicie anonimowe odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ankiety będą aktywne na platformie e-proDziekan w terminie:

  • 1 – 27 czerwca br. ocena nauczyciela akademickiego
  • 10 – 27 czerwca br. ocena kierunku