Informujemy, że na Wydziale Humanistycznym US konsultacje nauczycieli akademickich dla studentów w okresie sesji poprawkowej będą się odbywały na podobnych zasadach jak w okresie sesji egzaminacyjnej w lipcu br.

Szczegóły precyzuje zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Humanistycznego US z dnia 4 września br. Treść zarządzenia w załączniku.

Zarządzenie Dziekana WH w spr. konsultacji w okresie sesji poprawkowej 2019_2020