Zakończenie pierwszego cyklu kursów języka polskiego dla osób z Ukrainy, realizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się 11 czerwca br. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Wydziału Humanistycznego US w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b.
 
Blisko 200 osób odebrało zaświadczenia o ukończeniu kursów z rąk dr Doroty Kowalewskiej, pełnomocniczki Rektora US ds. Ukrainy oraz dr. hab. Krzysztofa Nerlickiego, prof. US, dziekana Wydziału Humanistycznego US. W spotkaniu wzięli udział również prowadzący zajęcia oraz studenci Wydziału działający jako wolontariusze podczas organizacji kursów i współprowadzący zajęcia pod okiem lektorów języka polskiego.
 
 
 
Pierwsze bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy rozpoczęły się w Uniwersytecie Szczecińskim 26 marca br. i były reakcją na nową sytuację i potrzeby uchodźców przybywających do naszego kraju.
 
– Szybko pojawiła się w nas potrzeba wsparcia uchodźców tym, co potrafimy najlepiej – a potrafimy nauczać języków – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US. – Opracowaliśmy koncepcję kursów języka polskiego, którymi chcemy w praktyczny sposób pomóc osobom przybywającym do naszego kraju.
 
Kursy obejmowały 30 godzin dydaktycznych i pozwoliły kursantom opanować podstawy języka polskiego.
 
– Kursy miały na celu wyposażenie uczestników w umiejętności, dzięki którym będą mogli sprawnie i swobodnie odnaleźć się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w nowej społeczności, w jakiej się znaleźli – dodaje dr Agnieszka Szlachta z Wydziału Humanistycznego US, koordynatorka kursów – Podczas zajęć wprowadzono podstawowe zagadnienia takie jak: oficjalne i nieoficjalne powitania i pożegnania czy przedstawianie się i podawanie danych osobowych. Lektorzy omawiali zasady polskiej wymowy i polski alfabet (pismo ręczne i drukowane), a także – najważniejsze zagadnienia gramatyczne. Tematy zajęć dotyczyły m.in. pochodzenia, rodziny, pracy, zakupów, poruszania się po mieście i transportu, rutyny dnia codziennego czy sposobów spędzania wolnego czasu.
 
Zapraszamy również do obejrzenia i wysłuchania krótkich relacji z wydarzenia:
 
 
 
 
A tak to wyglądało:
 
Fot. dr Krzysztof Flasiński
 
 
 
 
 
Fot. Filip Kacalski
 
 
 
Obecnie nadal realizowane są zajęcia w tygodniu – na kursach w sześciu grupach uczących się w poniedziałki i piątki jest ponad 80 osób. Cztery grupy prowadzi dr Lilia Kovshun, lektorka języka polskiego, która również przybyła z Ukrainy, co stanowi kolejną formę wsparcia. Natomiast z końcem maja – dzięki współpracy z Urzędem Miasta Szczecin – uruchomiono kolejnych sześć grup dla łącznie 150 osób. Te zajęcia będą trwały do połowy lipca. Tym samym stacjonarne zajęcia języka polskiego dla osób z Ukrainy realizowane są obecnie w 26 grupach, we wszystkie dni tygodnia (oprócz niedziel), zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Uczestniczy w nich ok. 430 osób.
 
Dodatkowo odbywają się ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia z języka polskiego w formie zdalnej, finansowane w ramach współpracy z Santander Bank Polska. Szczegóły oraz nagrania lekcji są dostępne na stronie:
 

Wydział Humanistyczny US przygotowuje się do podjęcia kolejnych inicjatyw związanych z nauczaniem języka polskiego osób z Ukrainy. Rozpoczęła się rekrutacja na kursy języka polskiego dla ukraińskich studentów i doktorantów chcących kontynuować studia w Polsce (w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Solidarni z Ukrainą”). Zajęcia będą odbywały się w wakacje. Planowana jest również kontynuacja wcześniejszych kursów na wyższych poziomach zaawansowania.