Serdecznie zapraszamy absolwentów US do odbycia płatnego stażu w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 • umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 4 700 zł,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m. in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • możliwość korzystania z bogatych zasobów Biblioteki Centralnej NBP i konsultacji z ekspertami NBP dla potrzeb własnej pracy naukowej,
 • bogaty pakiet świadczeń pracowniczych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, cyberbezpieczeństwo, informatyka i pokrewne), z zastrzeżeniem, że tytuł magistra został uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 3 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://nbp.pl/o-nbp/praca-i-kariera/staze-prezesa-nbp/ następujących dokumentów w języku polskim:

 • CV zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych, zawodowych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
 • jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”.

Regulamin stażu: Regulamin programu staże Prezesa NBP