Szczeciński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wraz ze swoimi podopiecznymi złożyli na ręce Dziekana Wydziału Humanistycznego – dr. hab. Krzysztofa Nerlickiego, prof US – podziękowanie za zorganizowanie i przeprowadzenie na ich rzecz zbiórki darów. Inicjatorką akcji była cudowana Pani Ela z obsługi administracyjnej budynków. I jak się okazało – Darczyńców nie zabrakło pośród nas. Wszystkim, za okazaną hojność i serce, dziękujemy.