29 października 2021 r. została podpisana umowa patronacka między Wydziałem Humanistycznym US a V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. W ceremonii podpisania Wydział reprezentowali Dziekan dr hab.  Krzysztof Nerlicki, prof. US oraz Pełnomocniczka Rektora US ds. praktyk studenckich i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr Agnieszka Krzanowska. Ze strony V LO umowę podpisała Pani Dyrektor Kinga Jankowska. W ceremonii brała również udział ceniona anglistka V LO mgr Barbara Moskowicz, która przygotowała dla uczniów swojej szkoły autorski program zajęć z języka angielskiego. Program ten będzie realizowany we współpracy z wykładowcami szczecińskiej anglistyki. Liczymy na owocną współpracę i z radością powitamy absolwentów V LO w murach naszej Uczelni jako przyszłych studentów. 

 

Poniżej krótka galeria z tej uroczystości.