Z przyjemnością informujemy, że nauczyciele akademiccy współpracujący z Wydziałem Humanistycznym po raz kolejny zaangażowali się w proces obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych, które odbywały się wiosną 2021 r. Obserwatorami z ramienia naszego Wydziału były:

  • dr Maria Kabata
  • dr Barbara Kosik-Szwejkowska

obie z Instytutu Językoznawstwa. Podziękowanie za ich zaangażowanie OKE przesłało na ręce Dziekana Wydziału.

OKE – podziękowanie