Podziękowanie dla dr J. Siemianowskiego – Koło Naukowe Viking

Podziękowanie dr J. Siemianowski