Po długiej walce z chorobą odeszła dr Anna Gonerko-Frej. Była związana ze szczecińską anglistyką prawie od początku jej istnienia na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez ponad 20 lat współtworzyła jej rozwój pełniąc obowiązki kierownika Zakładu Języka Angielskiego w Kolegium Języków Obcych US, kierownika Katedry Filologii Angielskiej, zastępcy dyrektora Instytutu Anglistyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół  kultury brytyjskiej i metodyki nauczania języka angielskiego. Była tłumaczką przysięgłą, współorganizatorką międzynarodowych konferencji, autorką i współautorką publikacji w wydawnictwach polskich i zagranicznych, nauczycielką kilku pokoleń anglistów. Nie zdążyła zrealizować swoich kolejnych planów zawodowych i osobistych…

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  w czwartek 27 lutego br. o godz. 13. 15 w Kościele OO. Dominikanów w Szczecinie (Plac Ofiar Katynia 1).