Miło nam zakomunikować, że prowadzony na Wydziale Humanistycznym US we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie kierunek studiów polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie otrzymał w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”:
  • Certyfikat Akredytacyjny
Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” ma charakter konkursu jakości, który adresowany jest do szkół wyższych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Programie wskazywane i nagradzane są kierunki i specjalności studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością programu kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, autorskim modelem edukacji praktycznej oraz skutecznością w realizacji założeń dydaktycznych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech fundamentach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.
  • Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Europejski”
Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Europejski” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków / specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i współpracy zagranicznej.
 
Wyróżnienia w trakcie Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 13. marca br. w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, odebrali dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – dziekan Wydziału Humanistycznego i dr Barbara Wróblewska – koordynatorka kierunku.