Z ogromnym smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Pani Małgorzaty Mastalskiej, studentki III roku filologii polskiej. W imieniu Dziekana Wydziału Humanistycznego oraz całej Społeczności Akademickiej Rodzinie i Najbliższym Pani Małgorzaty składamy wyrazy najgłębszego współczucia.