W ramach projektu „Kariera – Osobowość – Przyszłość” studenci mogą skorzystać z trzech bezpłatnych narzędzi rekrutacyjnych dostarczanych przez Profi Competence Europe, a po otrzymaniu raportu skonsultować się z doradcą zawodowym z Akademickiego Biura Karier US. 

Do dyspozycji studentów są trzy kwestionariusze, które pomagają określić m.in. indywidualny styl interpersonalny, obejmujący zachowania i komunikowanie się jednostki. 

Szczegóły dostępne są na stronie: https://abk.usz.edu.pl/kop/