Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznym wykładzie z cyklu „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 listopada br. o godz. 17.00 w Ksiażnicy Pomorskiej w Szczecinie w Sali im. prof. H. Markiewicza. 

Tegoroczny wykład wpisuje się w tematykę cyklu, ukazując związki prof. Henryka Markiewicza z jedną z najważniejszych polskich publikacji seryjnych – Polskim Słownikiem Biograficznym – określanym mianem biografii narodowej. Wykład wygłosi prof. Andrzej Romanowski, od niemal 20 lat redaktor naczelny PSB, a przy tym bliski współpracownik prof. H. Markiewicza. Prof. Romanowski przez całe życie zawodowe jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a od kilkunastu lat dodatkowo z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Licznym odbiorcom znany jest nie tylko z prac literaturoznawczych, poświęconych związkom literatury polskiej z literaturami naszych wschodnich sąsiadów i z opracowanych przez siebie antologii poezji, ale także z bogatej i wieloletniej działalności publicystycznej (m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”).