Uwaga studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

1 lipca 2020 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US. W roku akademickim 2020/2021 przewidywane jest przyjęcie 50 doktorantów. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Szkoły: