Informujemy, że zapisy na nabory dodatkowe od 1 października odbywają się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji, wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną (nie ma potrzeby oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej) oraz uzupełnić swoje wyniki. 

Następnym krokiem jest złożenie kompletu dokumentów. Kandydaci przychodzą na Wydział z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciem (1 szt.; zdjęcie zgodnie z wymogami jak do dowodu osobistego).

Na Wydziale Humanistycznym dokumenty można składać od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00: al. Piastów 40b, budynek nr 6, pokój 22.