Informujemy, że studenci I roku przyjęci na studia od semestru letniego 2022/2023 są zobowiązani do wizyty w Dziekanacie WH (Kampus Piastów, budynek nr 6) w terminie:

  •  studenci stosunków międzynarodowych – od 7 marca 2023 r.
  • studenci menedżer dziedzictwa kulturowego – w sobotę zjazdową 11 marca 2023 r.

Celem wizyty jest:

  • podpisanie ślubowania, czynność ta jest podstawą do studiowania w US;
  • odebranie legitymacji studenckiej – warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie potwierdzenia opłaty kwoty 22 zł , nr konta do wpłaty  jest dostępny na: https://e-prodziekan.usz.edu.pl . Jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal, nie należy uiszczać ponownie opłaty, wystarczy ją przedłużyć w trakcie wizyty w dziekanacie;
  • dostarczenie 1 zdjęcia (format jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
  • dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów do potwierdzenia zgodności skanów zaczytanych do systemu ERK (dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich;  suplement do dyplomu;  inne dokumenty, o ile były zaczytane podczas rekrutacji).