15 czerwca 2022 r. w Bibliotece Międzywydziałowej przy al. Piastów odbyło się spotkanie autorskie z austriacką pisarką Kathariną Winkler, zorganizowane i moderowane przez dr hab. Dorotę Sośnicką prof. US z Instytutu Literatury i Nowych Mediów we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli głównie studenci i wykładowcy filologii germańskiej, a wśród nich prof. Ilse Nagelschmidt z Uniwersytetu w Lipsku, która w semestrze letnim prowadziła seminarium na germanistyce. Dzięki już wieloletniej współpracy z Austriackim Forum Kultury tego typu spotkania autorskie z austriackimi pisarkami i pisarzami organizowane są dla szczecińskich germanistów przynajmniej raz w roku (spotkanie z Kathariną Winkler było już jedenastym), ponadto współpraca ta owocuje licznymi darami książkowymi od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii (przekazywane są fundusze na zakup książek), od Domu Literatury w Wiedniu (Literaturhaus Wien) oraz od samego Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Podczas spotkania – po powitaniu przez zastępczynię Dyrektora Instytutu Literatury i Nowych Mediów, dr Ewę Hendryk, oraz przez Dziekana Wydziału Humanistycznego, dr. hab. Krzysztofa Nerlickiego prof. US – Katharina Winkler przeczytała fragmenty swojej głośnej powieści Blauschmuck [Błękitne klejnoty], przetłumaczonej na wiele języków i wyróżnionej wieloma prestiżowymi nagrodami w Austrii, Niemczech, Francji i USA. Przeczytane fragmenty książki, która opiera się na autentycznych, niezwykle drastycznych wydarzeniach i opisuje losy kurdyjskiej dziewczynki, a następnie kobiety, nieustannie doświadczającej niezwykle brutalnego traktowania przez swojego męża, wywołały liczne pytania i bardzo ożywioną dyskusję m.in. na temat męskiej brutalności i jej źródeł, na temat sytuacji kobiet w różnych kulturach, czy też znaczenia emigracji, jej przyczyn, następstw i stwarzanych przez nią możliwości. Wiele pytań dotyczyło także niezwykle poetyckiego, rytmizowanego i równocześnie bardzo obrazowego języka, jakim napisana jest powieść, a także możliwości przetworzenia traumatycznych doświadczeń życiowych w literaturę. Pisarka pytana była ponadto przez studentów o swoje ulubione lektury, co zostało wykorzystane przez moderatorkę spotkania do zachęcenia studentek i studentów germanistyki do czytania literatury niemieckojęzycznej.