15 września br. w Rektoracie odbyło się spotkanie Władz Uniwersytetu Szczecińskiego z przedstawicielami parlamentu kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie na czele z panią Bettiną Martin- Minister ds. Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Współpracy Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – Prorektor ds. Kształcenia US, prof. dr hab. Andreas Ohme z Uniwersytetu w Greifswaldzie, Zuzanna Papierz – koordynatorka ze strony niemieckiej kierunku studiów polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie, które od tego roku będą prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Greifswaldzie oraz dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – Dziekan Wydziału Humanistycznego US. Obecni byli także wykładowcy, którzy będą prowadzili zajęcia na tym kierunku studiów oraz przyjęci kandydaci.

Przedmiotem spotkania było zapoznanie parlamentarzystów niemieckich z ideą naszego nowego kierunku studiów oraz wyzwaniami, które stoją przed Uniwersytetami. W dyskusji Rektor US podkreślił, że wspólny kierunek studiów jest owocem wzajemnej współpracy pomiędzy Uczelniami – to unikatowy nie tylko w skali kraju, ale także Europy projekt pozwalający na kształcenie nauczycieli języka polskiego i niemieckiego, zarówno jako języków ojczystych, jak i obcych. Minister Bettina Martin wyraziła zadowolenie, że udało się przygotować tego typu projekt w bardzo krótkim czasie. Parlamentarzyści przyznali, że szczególnym wyzwaniem jest wsparcie finansowe, szczególnie dla studentów polskich, którzy będą część studiów odbywali w Niemczech.

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie umożliwią studentom zdobycie kompetencji i uprawnień do nauczania języka polskiego, jak i niemieckiego po obydwu stronach granicy.