W imieniu Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Instytutu Literaturoznawstwa KUL, Katedry Literatury Współczesnej KUL oraz Koła Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia br. online na platformie Zoom.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 marca br.

Szczegółowe informacje – w załączniku. Konferencja _Zmagania z realizmem_zaproszenie