WF Szkoła Tłumaczy

NABÓR NA NOWĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

SZKOŁA TŁUMACZEŃ I SPECJALISTYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH
(SPECJALIZACJA: JĘZYK PRAWA I EKONOMII)
Od października 2019 r.

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego uruchamiamy nową edycję studiów podyplomowych: Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: język prawa i ekonomii).

Celem kształcenia

jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystywania specjalistycznego języka obcego z zakresu prawa i ekonomii, w pracy codziennej, studiach lub tłumaczeniach, w stopniu umożliwiającym biegłe posługiwanie się specjalistyczną terminologią oraz technikami tłumaczeniowymi.

W ramach praktycznej nauki języka obcego do wyboru jest 7 języków: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski lub norweski (NOWOŚĆ!).

Słuchacz wybiera jeden język. Warunkiem uruchomienia grupy jest liczba zgłoszeń  – minimum 10 słuchaczy.

Kandydaci

powinni mieć ukończone studia wyższe, minimum pierwszego stopnia oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2. O przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Program studiów

obejmuje 400 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć praktycznych z języka specjalistycznego oraz 140 godzin zajęć teoretycznych z zakresu prawa, ekonomii, teorii przekładu, konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Nasi wykładowcy

są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a także tłumaczami przysięgłymi języków obcych.

Czas trwania studiów: cztery semestry.

Opłata za semestr wynosi 2.000 zł (jednorazowo lub z możliwością rozłożenia na 2, 3 lub 4 raty).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w systemie co dwutygodniowym, w nowo wyremontowanym budynku nr 4 przy al. Piastów 40b. Ćwiczenia z praktycznej nauki języka odbywają się w nowoczesnych laboratoriach przygotowanych do nauki języka obcego i tłumaczeń symultanicznych.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

WARUNKI REKRUTACJI:

  • elektroniczna rejestracja w systemie Uniwersytetu Szczecińskiego (ERK) w okresie od 01 lipca do 30 września 2019 r.
  • złożenie kompletu dokumentów w okresie od 04 września do 18 października 2019 r.

Elektroniczna rekrutacja kandydatów rozpoczyna się 01 lipca br. na stronie:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl /erekrutacjanew/index.php

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. : (91) 444 27 15,

lic. Paweł Komorek,

pawel.komorek@usz.edu.pl

pok. 208

oraz na stronie Wydziału Filologicznego US w zakładce Szkoła Tłumaczy:

http://www.wf.usz.edu.pl/szkolatlumaczy

 

Kierownik studiów:

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

OFERTA POWIĄZANA

Słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać również ze specjalnej oferty Wydziału Filologicznego i zgłaszać dzieci na kursy języków obcych. Kursy te, połączone z zajęciami o charakterze artystycznym, prowadzone są w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały Poliglota” po bardzo atrakcyjnej cenie – 200 zł za semestr. Szczegóły na stronie: http://malypoliglota.usz.edu.pl/oferta-edukacyjna

Serdecznie zapraszamy!