Studia podyplomowe „Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego” przygotowują lektorów języka polskiego jako obcego pracujących z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A1-C2). Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych lektorom pracującym w krajowych i  zagranicznych placówkach, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych i polonijnych oraz przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych nauczycielom języka polskiego pracującym w polskich szkołach publicznych i niepublicznych z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym.

Oferta studiów jest skierowana do posiadających kwalifikacje nauczycielskie absolwentów kierunków filologicznych (filologia polska, neofilologie) oraz innych kierunków humanistycznych.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://kandydaci.usz.edu.pl/podyplomowe/nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego/