Podczas Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności (4 listopada br.), organizowanej przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego, tytuł Społecznika roku otrzymała studentka Wydziału Humanistycznego US, p. Nadiia Spitsyna. W tej kategorii doceniono osoby angażujące się w organizację działań i projektów, których celem jest pomoc innym.

W uzasadnieniu wskazano, że p. Nadiia Spitsyna od pierwszych dni wojny była zaangażowana w pomoc osobom z Ukrainy. Wspierała organizację kursów języka polskiego dla uchodźców organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a także – realizowanych w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”.

Studentka tłumaczyła informacje o pomocy dla osób z Ukrainy, współprowadziła zajęcia z języka polskiego oraz współorganizowała wycieczki po Szczecinie dla studentów z Ukrainy. Ponadto p. Nadiia Spitsyna opracowuje i czyta serwisy radiowe w języku ukraińskim w uczelnianej rozgłośni radiowej NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy!

 

 

Pełna transmisja z wydarzenia: 

 

Fot. Biuro Prezydenta Miasta Szczecin (https://www.facebook.com/PrezydentSzczecina)