Informujemy, że w dniach 10 – 14 lutego br. na platformie https://e-prodziekan.usz.edu.pl/  będą uruchomione zapisy uzupełniające z przedmiotu wykład ogólnouczelniany. Dotyczą one studentów I roku studiów stacjonarnych I st., którzy:

  • nie wybrali wykładu w pierwszym terminie
  • wybrali wykłady inne niż podane poniżej:
  1. Nowe media w praktyce – dr hab. Paweł Wolski
  2. Mowa nienawiści – dr hab. Ewa Pajewska, prof.US
  3. Techniki manipulacji medialnej – dr A. Szlachta