Zatwierdzony został projekt dotyczący umiędzynarodowienia kształcenia przyszłych nauczycieli (DITE – Diverse Internationalisation of Teacher Education), złożony przez Dział Spraw Międzynarodowych US w programie Erasmus+ Akcja 2.

Projekt został stworzony przez konsorcjum składające się z sześciu instytucji:

  • Uniwersytet Szczeciński – koordynator projektu
  • Universitat Rovira i Virgili, Hiszpania
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • University of Porto, Portugalia
  • Global Impact Institute, Czechy
  • Sieć Sgroup – Universities in Europe

i będzie realizowany od listopada br. przez kolejne 36 miesięcy. Projekt DITE skupia się na zróżnicowanych aspektach umiędzynarodowienia kształcenia przyszłych nauczycieli. Odbiorcami działań projektowych będą studenci US, którzy wybrali specjalizację nauczycielską oraz pracownicy prowadzący dla nich zajęcia metodologiczne. Budżet projektu wynosi 378 690,00 EUR.

Z przyjemnością informujemy, że studenci i pracownicy naszego Wydziału biorą w nim udział.