Drodzy Studenci Pierwszego Roku Studiów Pierwszego Stopnia!

 

W związku z długim czasem uczenia się w trybie zdalnym, mamy dla Was propozycję zajęć dodatkowych, w ramach których będziecie mogli uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności, przygotować się lepiej do zajęć obowiązkowych, a przede wszystkim – spotkać się bezpośrednio z ciekawymi ludźmi i… niekoniecznie pisać kolokwia!

 

Zajęcia są bezpłatne i będą prowadzone w listopadzie i grudniu. Razem – 30 godzin.

Termin będzie ustalony po zapisach i dopasowany do planów zajęć.

Zapisy mailowe (adres podany jest przy każdym kursie) są przyjmowane do 22.10.2021!

Można wybrać i zapisać tylko na jedne zajęcia!

 

W ofercie przygotowaliśmy dla Was 6 kursów:

 

 

  1. ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE WIEDZĘ W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ NAUKI O LITERATURZE

 

Prowadzenie: prof. dr hab. Agata Zawiszewska

Kierunki: filologia polska, studia pisarskie, neofilologie oraz inni zainteresowani

Zapisy: agata.zawiszewska@usz.edu.pl

 

Opis zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie warsztatu filologicznego przydatnego w nauce przedmiotów literaturoznawczych (historia literatury, teoria literatury, analiza i interpretacja dzieła literackiego):

– przypomnienie i utrwalenie podstawowych pojęć i terminologii w zakresie literaturoznawstwa,

– przypomnienie i doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i użytkowych,

– kształcenie umiejętności swobodnej dyskusji o piśmiennictwie i czerpania przyjemności z lektury (bo o przyjemności lektury często zapominamy podczas studiów filologicznych 😊).

Przebieg zajęć: lektura tekstów lub fragmentów tekstów przygotowanych przez nauczyciela, dyskusja.

 

Wiedza na przyszłych zajęciach literaturoznawczych – jak znalazł!

 

 

  1. ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE WIEDZĘ W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ NAUKI O JĘZYKU

 

Prowadzenie: dr Agnieszka Szlachta

Kierunki: filologia polska, neofilologie oraz inni zainteresowani

Zapisy: agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

 

Opis zajęć: Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć nauki o języku i usystematyzowanie wiedzy studentów w tym zakresie. Uczestnicy kursu poznają najważniejsze definicje i nauczą się poprawnie stosować terminologię językoznawczą. Zdobędą wiedzę o języku jako systemie i narzędziu komunikacji. Będą potrafili dostrzegać, omawiać i analizować zjawiska językowe. Zagadnienia wprowadzane w ramach kursu będą rozwijane podczas zajęć językoznawczych znajdujących się w programach studiów filologicznych.

 

Przyjdźcie, później na zajęciach językoznawczych wszystko będzie bajecznie proste!

 

 

  1. ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE REDAKCJI I STYLISTYKI TEKSTÓW

 

Prowadzenie: dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologie, historia, media i cywilizacja, filozofia, kognitywistyka komunikacji, stosunki międzynarodowe oraz inni zainteresowani

Zapisy: adrianna.seniow@usz.edu.pl

 

Opis zajęć: Celem zajęć jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie tworzenia i redagowania różnego typu tekstów (np.: pisma użytkowe,  teksty informacyjne, reklamowe,  naukowe, wywiad, reportaż, felieton).   W ramach kursu omówione zostaną m.in. zagadnienia poprawności językowej, kanony komunikatywności stylu, zasady spójności tekstu. Zajęcia będą miały głównie formę ćwiczeń redakcyjnych.

 

Wreszcie nauczę się poprawnie pisać – na Wydziale Humanistycznym to jest wskazane!

 

 

  1. ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE WIEDZĘ O JĘZYKU POLSKIM

 

Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek / dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz inni zainteresowani

Zapisy: bogdan.balicki@usz.edu.pl

 

Opis zajęć: Celem zajęć jest przypomnienie podstawowych pojęć z wiedzy o języku, gramatyki języka polskiego i poprawnej polszczyzny, niezbędnych do realizacji takich przedmiotów, jak ortografia i interpunkcja, stylistyka i kultura języka. W szczególności zostanie przypomniana podstawowa wiedza o częściach mowy i częściach zdania, o mechanizmach słowotwórczych, o zapożyczeniach i o zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny. Podstawowa wiedza o języku powinna być podstawą wiedzy ogólnej każdego studenta.

 

Przyszli dziennikarze (i nie tylko)! Nie wahajcie się, pomykajcie że chyżo na te zajęcia!

 

 

  1. ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

Prowadzenie: dr Aleksandra Kamińska

Kierunki: filologia romańska z językiem obcym do wyboru i inni zainteresowani

Zapisy: beata.skuza@usz.edu.pl

 

Opis zajęć: Przyjdź! Będziesz lepiej posługiwać się językiem francuskim! Dobra atmosfera – to też jest pewne!

Polecają Napoleon Bonaparte i romaniści na Wydziale Humanistycznym!

 

  

  1. ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 

Prowadzenie: dr Izabela Pietrzyk

Kierunki: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie i inni zainteresowani

Zapisy: agnieszka.krzanowska@usz.edu.pl

 

Opis zajęć: Nie ma co opisywać! Tutaj dobry humor, ciekawe zajęcia i uśmiech prowadzącej – zagwarantowane!

 

Władimir Putin jeszcze nie wie, ale pewnie też poleci!

 

 

Wolisz przeczytać o tym w dokumencie PDF – ulotka w załączniku: Zajęcia dodatkowe dla studentów I roku I stopnia – 2021_2022