Informujemy, że w grudniu i styczniu zaplanowane zostały terminy zajęć dla I roku z ochrony własności intelektualnej na kierunkach:

  • studia stacjonrne I stopnia: FA, FROMzJO, ITA, FH, FG, FGzDJO, FROSzDJO, LDB, studia pisarskie
  • studia stacjonrne I stopnia: archeologia, historia, media i cywilizajca, stosunki międzynarodowe
  • studia niestacjonrne I stopnia: FA i FG

Terminy zajęć wraz z kodami w załączonej tabeli: Ochrona własności intelektualnej – terminy zajęć wraz z kodami – popr