Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach (kolejność alfabetyczna):
 

Julia Bejnarowicz

Wiktoria Ferencowycz
Laura Grodzińska
Magdalena Kimel
Oskar Marzec
Zuzanna Pierańska
Aleksandra Solińska
Agnieszka Sowa
Julia Świątczak

Wiktoria Wilk

 
Laureatów zapraszamy na finał ogólnopolski w Warszawie.Szczegóły oraz kalendarium OWM dostępne są na stronie: https://owm.edu.pl/
 
z poważaniem,
Krzysztof Flasiński – sekretarz zachodniopomorskiego Komitetu OWM