Informujemy, że ukazały się wytyczne Pani Prorektor ds. Kształcenia dotyczące planowania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym. Szczegóły w załączniku:

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dotyczące planowania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021-2022

Prosimy o zapoznanie się z nimi.