W załączonym poniżej piśmie przekazujemy szczegóły dotyczące XIX edycji Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Pismo – promocja konkursu