Informujemy, że zajęcia z filozofii dla I roku filologii hiszpańskiej, z Panią dr N.Sołonko zostają odwołane w październiku.

Terminy odrobienia tych zajęć zostaną uzgodnione z wykładowcą w listopadzie.